ŽIVOTOPIS

"Veřejným financím může pomoci jediné: když zvýšíme výdělečnou schopnost obyvatelstva." - Tomáš Baťa
Ing. Miroslav SVOZIL


Narodil jsem se v roce 1957 v Ostravě. V moravskoslezské metropoli jsem vystudoval, zahájil svou profesní kariéru, oženil se (dnes už mám dvě dospělé děti) a stále zde žiji i pracuji.

Vystudoval jsem obor systémové inženýrství na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava. K mým zaměstnavatelům v průběhu let patřily velké průmyslové firmy: OKD (později Karbon Invest) a Nová hut´ (později ArcelorMittal Ostrava), kde jsem působil v manažerských funkcích pro oblasti informatiky v řízení výrobních procesů.

Své profesní zkušenosti jsem rovněž zúročil při řízení města Ostravy. Jako zastupitel, radní, náměstek primátora pro finance a ekonomiku a posléze starosta centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsem inicioval a podílel se na řadě rozvojových projektů. Patří k nim například pilotní projekt integrovaného záchranného systému, koncept a příprava průmyslových zón v Hrabové a v Hrušově nebo Vědecko-technického parku v Ostravě, v centrálním obvodě pak TietoTower, Orchard, Nordica, Městská brána, revitalizace Komenského sadů, estetizace hlavního nádraží aj. Jako náměstek primátora jsem pomohl zachránit nejstarší památku ve městě - kostel sv.Václava - prosazením daru města ve výši 20 mil. Kč na jeho obnovu.

Vím, co Ostrava potřebuje, aby se opět stala přitažlivou nejen pro její obyvatele, kteří zde chtějí pracovat, žít a vychovávat své děti, ale také pro návštěvníky a investory. Aby byla dobrým místem k životu pro občany všech generací. Abychom mohli být na své město hrdi. Své vize se snažím prosazovat nejen jako poradce a konzultant pro průmyslové firmy KES Vratimov a opět ArcelorMittal, ale také jako asistent senátora pro obvod č. 70 Zdeňka Nytry, dále v pozici člena správní rady Agentury pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje a externího spolupracovníka MS kraje pro "chytrá řešení". 16 let jsem působil v Zastupitelstvu města Ostravy, od roku 2006 jsem členem zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívozu. I do budoucna chci převzít spoluzodpovědnost za to, co se bude dít v našem městě a kam bude směřovat jeho další rozvoj.

Životní milníky

 • 2016

Stal jsem se asistentem senátora Zdeňka Nytry a členem správní rady Agentury pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, znovu jsem byl zvolen místopředsedou ostravské ODS

 • 2012

Byl jsem jmenován poradcem předsedy vlády ČR pro průmysl

 • 2006

Začalo mé 4leté funkční období starosty centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 • 2004

Managing Director Garáže Ostrava, a. s.

 • 2003

Jmenován poradcem ředitelky pro kapitálové účasti Karbon Invest, a.s.

 • 2001

V lednu zvolen náměstkem primátora města Ostravy pro ekonomiku a finance

 • 2000

Zvolen neuvolněným radním Moravskoslezského kraje

 • 1997

Absolvoval jsem stáž v japonském Tokiu (Bussiness Management)

 • 1996

Jmenován vedoucím odboru informatiky Nové huti

 • 1994

Zvolen neuvolněným radním města Ostravy za ODS

 • 1993

Jmenován zmocněncem města Ostravy pro projekt Integrovaného záchranného systému

 • 1991

Zakládajícím členem ODS v Ostravě, zvolen místopředsedou oblastního sdružení

 • 1990

Zvolen zastupitelem města Ostravy za Občanské fórum

 • 1987

Nová huť (nyní společnosti ArcelorMittal) se na dalších 13 let stala mým zaměstnavatelem

 • 1982

Počátek mé profesní kariéry - ve společnosti Automatizace řízení OKD, k.ú.o.

 • 1981

Ukončení studia na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě (obor systémové inženýrství)

 • 1976

Maturita na Matičním Gymnáziu Ostrava (tehdy Šmeralova)