MĚSTO A OBVOD

Po dvě volební období od roku 2010 je někdejší ostravský symbol - komplex Ostravica-Textilia plus sousedící náměstí Edvarda Beneše - symbolem úpadku centra města. Není však zdaleka jediným: za 8 let, kdy na radnici MOaP vládne hnutí Ostravak, nyní rukou nerozbornou s komunisty, se s výjimkou Nové Karoliny v obvodě nepostavil jediný dům.

Sto kilometrů jízdy po dálnici leží jedno z partnerských měst Ostravy, polské Katowice. Při letmém pohledu mají řadu společných rysů s naší moravskoslezskou metropolí, zejména pokud jde o nedávnou historii: následky dlouhých let těžby černého uhlí a těžkého průmyslu, odliv obyvatel (dnes jich v Katowicích žije necelých 300 tisíc, v celé aglomeraci...

Chceme zastavět ostudné proluky, prosadit výstavbu 500 nových bytů v centru, zejména pro mladé a seniory, získat privátní investory s 1000 novými pracovními místy ve službách a inovačních technologiích... Nechceme pouze neurčitě slibovat, naše priority jsme vyjádřili v konkrétních číslech.

V roce 2010, za podpory tehdejší radnice vedené ODS, vznikl projekt na rekonstrukci budovy a přístavbu objektu na ulici Preslova. Nyní se konečně dočkal realizace a obyvatelé centra Ostravy příležitosti nového bydlení.

Tento článek byl odmítnut ke zveřejnění v časopise Centrum (zpravodaj centrálního ostravského městského obvodu MOaP), pro který jsem jej napsal jako předseda klubu ODS v zastupitelstvu Moravské Ostravy a Přívozu. Stanovisko starostky Bernfeldové: Rozhodnutím redakční rady byl omezen rozsah příspěvků, a to na jeden příspěvek opozičního klubu...

Po mnoha letech jsem byl přítomen odpichu vysoké pece číslo 3... (Nová huť, nyní společnost ArcelorMittal, se totiž v roce 1987 stala na 13 let stala mým zaměstnavatelem). V pondělí 14. května jsme s kolegy z ODS zavítali do největšího hutního podniku v České republice.

V pátek 11. května jsme spolu se senátorem Zdeňkem Nytrou a jeho asistentem MUDr. Pavlem Čermákem navštívili Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). S novým ředitelem MUDr. Evženem Machytkou (na snímku vpravo) jsme diskutovali o potřebách nemocnice i vztazích s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.