MĚSTO A OBVOD

Tento článek byl odmítnut ke zveřejnění v časopise Centrum (zpravodaj centrálního ostravského městského obvodu MOaP), pro který jsem jej napsal jako předseda klubu ODS v zastupitelstvu Moravské Ostravy a Přívozu. Stanovisko starostky Bernfeldové: Rozhodnutím redakční rady byl omezen rozsah příspěvků, a to na jeden příspěvek opozičního klubu...

Po mnoha letech jsem byl přítomen odpichu vysoké pece číslo 3... (Nová huť, nyní společnost ArcelorMittal, se totiž v roce 1987 stala na 13 let stala mým zaměstnavatelem). V pondělí 14. května jsme s kolegy z ODS zavítali do největšího hutního podniku v České republice.

V pátek 11. května jsme spolu se senátorem Zdeňkem Nytrou a jeho asistentem MUDr. Pavlem Čermákem navštívili Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). S novým ředitelem MUDr. Evženem Machytkou (na snímku vpravo) jsme diskutovali o potřebách nemocnice i vztazích s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.