Volební program pro Moravskou Ostravu a Přívoz v číslech

Chceme zastavět ostudné proluky, prosadit výstavbu 500 nových bytů v centru, zejména pro mladé a seniory, získat privátní investory s 1000 novými pracovními místy ve službách a inovačních technologiích... Nechceme pouze neurčitě slibovat, naše priority jsme vyjádřili v konkrétních číslech.

Volební program pro Moravskou Ostravu a Přívoz 

Budeme jedničkou v poskytování služeb občanům našeho obvodu

Ukončíme 8letou stagnaci a umožníme ekonomický rozvoj

Zastavíme (nejen) ostudné proluky

 • Prosadíme alespoň 5 investičních projektů v prolukách - Českobratrská, Textilia, Masarykovo náměstí, Poděbradova, Zámecká
 • Podpoříme vznik 2 významných krajských kulturních staveb na území obvodu: nové vědecké knihovny Černá kostka a přístavby galerie výtvarného umění Bílý stín
 • Vybudujeme první ostravskou náplavku
 • Vybudujeme 1 stálou tržnici

Noví obyvatelé a pracovní příležitosti oživí centrum

 • Získáme alespoň 5 privátních investorů s 1000 novými pracovními místy ve službách a inovačních technologiích
 • Opravíme 300 městských bytů na startovací byty a prosadíme výstavbu 500 novýchbytů
 • Vybudujeme 1 jesle
 • Snížíme nájmy v nebytových prostorách o 20 %

Pohodlná doprava, snadné parkování

 • Podpoříme 5 zásadních dopravních staveb v MOaP (dokončení Místecké, odstranění západní bariéry centra-prodloužená Železárenská a její napojení na Porážkovou, centrální městský okruh, městský nábřežní bulvár od soudu k divadlu Antonína Dvořáka, tramvaj na Landek),
 • Budeme podporovat 2 stěžejní železniční stavby - rekonstrukci železničního uzlu Ostrava hl. n. a modernizaci frýdlantské dráhy
 • Zasadíme se o výstavbu alespoň 5 parkovacích domů v centru s 1500 parkovacími místy
 • Zavedeme 2 hodiny parkování zdarma