Setkání Ocelářské unie

Úterý 12. června, Petschkův palác v Praze 1. Partnerem akce je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Se svými příspěvky vystoupí například Wim van der Stricht (ArcelorMittal Gent), Miroslaw Motyka (předseda Polské ocelářské asociace) a prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. (děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU).

Ocelářská unie je sdružení, které hájí zájmy českých a slovenských výrobců a zpracovatelů oceli. Jejími členy jsou také vzdělávací a výzkumné instituce. Ocelářská unie poskytuje odborné služby, konzultace a poradenství pro ocelářský průmysl v oblastech obchodu, statistiky, technologie, standardizace a ekologie. Slouží jako platforma pro výměnu zkušeností mezi odborníky a zároveň zdroj informací pro širokou veřejnost.