Regionální kulatý stůl ODS podrobil kritice (ne)kvalitu stavebních řízení

V Ostravě proběhl v pondělí 23. dubna další regionální kulatý stůl ODS s odborníky a zástupci samospráv. 

Garantem programového bloku "Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích" byl senátor a kandidát na primátora Ostravy Zdeněk Nytra (na snímku uprostřed vedle Martina Kupky, poslance Parlamentu ČR a místopředsedy ODS). Účastníci kulatého stolu vedli diskuzi, jak zefektivnit stavební řízení, hovořilo se například o neúměrných lhůtách při vyřizování záležitostí i na ústředních orgánech, o vlivu místní samosprávy, ale také o tom, že některé subjekty mají pouze práva a žádnou odpovědnost. V obecné rovině pak zaznělo hodnocení kvality, či spíše nekvality naší legislativy.

V debatě jsem uvedl konkrétní příklad naprostého zneužívání kompetencí městských obvodů, a to ze současné praxe centrálního ostravského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP). Rada MOaP využívá monopolu, který jí dává současná legislativa, při udělování souhlasu s umisťováním staveb a s realizací přípojek energií pro nové stavby v rámci územních a stavebních řízení. Tímto způsobem se jí v posledních sedmi letech podařilo "zabít" řadu nových staveb privátních investorů. Kromě známé kauzy Textilia-Ostravica to je například New Amsterdam Office - argumentem byl nedostatek parkovacích míst, přičemž investorovi bylo uloženo vybudovat sedmipodlažní podzemní parkoviště, Hotel Campanile + Premiere Classe, kterému obvod neudělil povolení pro plynovou přípojku a další. Tímto přístupem obvod zmařil investice za cca 5 mld korun, které navíc mohly Ostravě přinést až 1 500 pracovních míst ve službách. 

Navrhl jsem omezit tuto pravomoc městských obvodů a možnost revize vyšším orgánem. V následné diskuzi účastníci dospěli k závěru, že kompetence by sice měla zůstat v rukou obvodů, ale v určitých případech, kdy hrozí zmaření smysluplných investic, je na místě uplatnění vlivu "shora".

Cílem regionálních kulatých stolů ODS je získat podněty z praxe a odborná stanoviska pro tvorbu programu pro podzimní komunální volby. Program přinese návrhy na změny v legislativě, které by zjednodušily a zefektivnily správu měst a obcí.