Rozdělená Ostrava: anketa MS Deníku ke stěhování "ekonomky" z centra do Poruby

MS DENÍK oslovil zástupce z akademické sféry, představitele města a politiky v anketě, jak vnímají rozhodnutí rektora VŠB-TU Václava Snášela, že ekonomická fakulta (EKF) VŠB-TU se do roku 2022 přestěhuje z centra Ostravy do univerzitního kampusu v Porubě. 

Pro centrum Ostravy to znamená , že jej opustí zhruba 3 000 studentů a stovky pedagogických a správních zaměstnanců. Na tom, že přesun fakulty negativně ovlivní záměry na oživení centra, se shoduji například s ostravským primátorem Tomášem Macurou, nebo hlavním architektem města Ostravy Cyrilem Vltavským. Moji odpověď v anketě DENÍKU si můžete přečíst zde: