Čím se radnice chlubit nemůže

Tento článek byl odmítnut ke zveřejnění v časopise Centrum (zpravodaj centrálního ostravského městského obvodu MOaP), pro který jsem jej napsal jako předseda klubu ODS v zastupitelstvu Moravské Ostravy a Přívozu. Stanovisko starostky Bernfeldové: Rozhodnutím redakční rady byl omezen rozsah příspěvků, a to na jeden příspěvek opozičního klubu zastupitelů v jednom čísle v maximálním rozsahu 24 řádků bez fotografií (zpravodaj Centrum má celkem 4 tiskové strany formátu A3!).

Text k obr.: V centru Ostravy na Českobratrské ul. u křižovatky s ulicí Cihelní již několik let upozorňuje billboard, že zde mělo stát CB Centrum - investice, kterou zmařila radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

V březnovém vydání časopisu Centrum městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se radnice chlubí svými úspěchy za uplynulé čtyři roky. Cílem každé městské vlády by měl být stavební a investiční rozvoj, na který byla v období ekonomického růstu velká šance. Tento rozvoj se razantně projevil ve všech velkých městech Česka a taky ve velkých městech polského Slezska, jakými jsou Wroclaw nebo Katowice. V ostravském centru ale dnes "chcípnul pes". Přitom historické centrum patřilo kdysi k nejnavštěvovanějším místům Ostravy.

V našem centrálním obvodu v posledních sedmi letech situace poněkud jiná. S výjimkou Nové Karoliny nebylo za posledních sedm let vydáno významné stavební povolení. Provedete-li zahraničního návštěvníka po centru, když vidí ty ohyzdné proluky, ptá se, kdy u nás skončila válka. Zatímco jiná města investory hledají (a proto nás třeba Brno či Katowice trumfují), v Ostravě se investoři likvidují. Za dané období lze odhadnout hodnotu nejvýznamnějších zmařených investic na 5 mld Kč + cca 1500 zmařených nových pracovních míst.

Jak se likviduje investor?

Rady městských obvodů mají v rukou ty nejmocnější nástroje - souhlasy s umístěním staveb, s umístěním přípojek inženýrských sítí a zpochybnění závazků k vybudování parkovacích stání. 

Konkrétní příklady:

Textilia-Ostravica - Amadeus Real v srpnu 2010 (bývalou radou) dostal souhlas s umístěním stavby. Jenže nová rada v lednu 2012 tento souhlas zrušila. Zrovna ve chvíli, kdy investor dostal garanci bankovních úvěrů. Výsledný stav je "ozdobou" Ostravy dodnes. Hotel Campanile + Premiere Classe- neudělení povolení pro plynovou přípojku. CB Centrum (Nordica 2) - údajná nedostatečná kapacita okolních komunikací. New Amsterdam Office - nedostatek parkovacích míst. Investorovi bylo uloženo vybudovat sedmi(!)podlažní podzemní parkoviště. Dům na Gorkého ulici - kombinace všech předešlých námitek.

K tomu lze jen dodat, že každý z investorů musel splnit povinnost garance parkovacích míst ze zákona. Což všichni splnili. Nabízí se otázka - když radnici MOaP tolik záleží na parkování, proč za sedm let nepostavila jediný podzemní či nadzemní parkovací dům? Proč byl rozbit integrovaný parkovací systém? Proč jsou vymýšleny nesmyslné dopravní projekty (tunel pod Místeckou ulicí) které nelze stejně realizovat? Následky těchto nepovedených věcí jsou fatální, a je otázka, zda-li jsou napravitelné. Nepokusit se o to, by pochopitelně bylo osudné.