Chceme vrátit historickou kašnu na Masarykovo náměstí

Na hlavní ostravské náměstí se už vrátila socha svatého Floriana i mariánský sloup, které byly za totality odstraněny v rámci jeho "estetizace". Stále ale chybí třetí památka - historická kašna s nymfou.

Kašna na Masarykově náměstí koncem 50. let 20. století.
Kašna na Masarykově náměstí koncem 50. let 20. století.

Už v minulých volbách bylo zájmem ODS kašnu podle dokumentace zrekonstruovat a usadit na původní místo. Nyní tato myšlenka opět nabývá na aktuálnosti. Sdílí ji rovněž Jiří Geisler, jeden z iniciátorů úspěšného návratu sochy svatého Floriana.

Ocelolitinová kašna má - stejně jako naše město - pohnutou historii. Pro Moravskou Ostravu ji v roce 1900 vyrobily strojírny a železárny v Blansku za tehdejších 1248 rakouských korun. Zejména díky historickým fotografiím víme, jak kašna vypadala. Její horní část zdobila socha nymfy s plynovou svítilnou. Celá kašna byla vysoká 3,35 metru a vážila tisíc sto kilogramů. Dva vodní výtoky do litinové ozdobné výlevky sloužily k omývání zeleniny a dalších produktů, protože na náměstí se konaly trhy. Voda byla pitná, takže si ji nabírali i kolemjdoucí.

V 60. letech minulého století mělo náměstí dostat novou podobu, což bylo důvodem k jejímu k odstranění. Podstavec byl při demolici zničen a odvezen do šrotu, poškozená nymfa se našla před několika lety a nyní je umístěna v ostravském muzeu.

Protože podstavec chybí, musela by se zhotovit replika. Kompletní dokumentace k výrobě kašny se v archivu firmy v Blansku bohužel nezachovala, stále jsou ale k dispozici dobové fotografie. Odlití repliky konzultoval s odborníky z blanských sléváren právě Jiří Geisler, který potvrdil, že obnovení kašny reálné je.

Samozřejmě vyvstává otázka, kolik by zhotovení a zabudování kašny na původní místo stálo. Odhady z let 2007-2008 včetně instalace přítoku a odtoku vody hovořily o cca 2 mil. Kč. Dnes by se pravděpodobně jednalo o částku o něco vyšší - ale jistě nebude nepřekonatelná. Centrální ostravské náměstí by si určitě návrat třetího historického artefaktu v plném lesku zasloužilo.