ArcelorMittal je firma se silným know-how, žádná montovna!

Po mnoha letech jsem byl přítomen odpichu vysoké pece číslo 3... (Nová huť, nyní společnost ArcelorMittal, se totiž v roce 1987 stala na 13 let stala mým zaměstnavatelem). V pondělí 14. května jsme s kolegy z ODS zavítali do největšího hutního podniku v České republice.

Při této příležitosti jsem si vzpomněl na svého otce, kdysi vedoucího vysokopecního závodu, který má obrovskou zásluhu na tom, že vysoké pece fungují dodnes ve slušném stavu.

Na dispečinku jsme viděli digitální dvojče vysoké pece č. 3 jménem Sachem, na kterém lze v kybernetickém prostoru modelovat a predikovat vysokopecní procesy a zpět aplikovat do reálné výroby - Výroba je tak díky modelu, jehož vývoj trval téměř dva roky, bezpečnější a efektivnější. Příklad Průmyslu 4.0, ve variantě Ocel 4.0.

Musíme pohlídat prodej Nové huti Ostrava solidnímu kupci, který zajistí její další rozvoj. ArcelorMittal je firma, která má silné know-how. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství a výrobky vyváží do více než 40 zemí světa.
Pro nejvýznamnějšího zaměstnavatele v regionu pracuje kolem 6 500 lidí, z toho 900 inženýrů - žádná montovna...