Osmnáct let chátrání Ostravice-Textilie. Zastavme to!

Ostravica-Textilia v roce 2014. A dnes? Hledejte rozdíly...
Ostravica-Textilia v roce 2014. A dnes? Hledejte rozdíly...

Po dvě volební období od roku 2010 je někdejší ostravský symbol - komplex Ostravica-Textilia plus sousedící náměstí Edvarda Beneše - symbolem úpadku centra města. Není však zdaleka jediným: za 8 let, kdy na radnici MOaP vládne hnutí Ostravak, nyní rukou nerozbornou s komunisty, se s výjimkou Nové Karoliny v obvodě nepostavil jediný dům.

Jak to začalo

V pátek 7. dubna 2000 se v důsledku nedbalosti při neodborných stavebních pracích zřítila stropní konstrukce vrchních dvou pater. Objekt byl ale zajištěn a druhá polovina budovy se o rok později opět otevřela, aby se nasbíraly finance na opravu. V roce 2003 však musel být celý obchodní dům z ekonomických důvodů uzavřen.

V roce 2007 se vlastníkem všech tří objektů mezi náměstím Dr. E. Beneše a ulicí 28. října stala Amadeus Real. Jedná se o 2 budovy bývalého módního domu Ostravica-Textilia, z nichž ten centrální je dílemspolečnost A berlínské architektky Frommerové a je památkově, a objekt bývalé banky, který byl navržen architekty Deiningerovými.

Amadeus zároveň uspěl i v soutěži o zástavbu proluky po tzv. Německém domě, což je travnatý pozemek na náměstí Dr. E. Beneše bezprostředně sousedící s komplexem budov Ostravica-Textilia. A díky tomu podepsal s magistrátem smlouvu, na odkup tohoto pozemku. Společnost Amadeus Real poté zpracovala projekt Obchodního centra Ostravica, který počítal s investicí 1,5 miliardy Kč.

12. srpna 2010 rada městského obvodu MOaP (ODS + ČSSD) a posléze zastupitelstvo MOaP rozhodlo, ve shodě s tehdejším vedením města, o udělení souhlasu s umístěním navrhovaných staveb OC Ostravica, a to pro účely řízení o vydání územního rozhodnutí.

Stop pro Amadeus

V říjnu 2010 se změnilo vedení městského obvodu a nastoupila koalice Ostravak + ČSSD. A najednou bylo vše jinak. V lednu 2012, kdy investor Amadeus Real získal garance pro financování projektu, rada MOaP (Ostravak + ČSSD) svým usnesením 14341/RMOb1014/25/12 ze dne 12.1.2012 revokovala usnesení z roku 2010 a neudělila společnosti AMADEUS REAL, a.s., souhlas s umístěním a realizací stavby OC Ostravica.

Tímto aktem nastal proces, který vyvrcholil dne 12.3.2012 dopisem společnosti AMADEUS REAL o odstoupení od kupní smlouvy na pozemek na nám. Dr. E. Beneše.

Následovalo 6 let soudních sporů mezi městem Ostravou, potažmo centrálním městským obvodem a společností Amadeus. Ve sdělovacích prostředcích pak létaly miliardy za zmařené investice a miliony za pokuty - a pokračovalo chátrání objektů. Pak následovaly dvě změny majitelů objektů Ostravica-Textilia.

Tak mohla Ostravica vypadat: návrh architekta Kotka (2011) pro společnost Amadeus.
Tak mohla Ostravica vypadat: návrh architekta Kotka (2011) pro společnost Amadeus.

Občané Ostravy se oprávněně ptají, co dál. Jedna věc je jistá - projekt obchodního centra firmy AMADEUS REAL je již mrtvou záležitostí.

Pro další osud tří budov je klíčový postoj současných vlastníků. Ti, jak se zdá, jsou pevně rozhodnuti všechny stavby zachránit. Pak je tedy důležité, aby měli od města podporu. Úkolem města bude rovněž vyřešit plochu nám. Dr. E. Beneše (ta je městským majetkem). Cíl: účelná, moderní a estetická architektura. Vnímejme to jako obrovskou šanci pro ukončení 8leté stagnace, šanci pro město i investory.

A jak to vidí Daniel Zeman, současný majitel bývalého MD Ostravica-Textilia?

"Centrum Ostravy je smutné místo. Mým záměrem, který stejně uskutečním, ať už úřady, či aktuální politická garnitura budou vstřícné, či nikoliv, je oživit jej nezávislým multikulturním prostorem, který bude připomínat více Žilinskou Stanicu, Košickou Tabačku, nebo Pražskou Meet Factory, či VNITROBLOCK.

Čerstvě jsme nalezli statické řešení a vnitřní sanace je ok, ale dodnes nevím, jakou funkci Ostrava Ostravici vlastně přisoudí. Důvod, proč centrum Ostravy vypadá tak, jak vypadá, je totiž nejen na majitelích nemovitostí, jako je Ostravica. Podle mého názoru a letité zkušenosti je i na straně státní správy, a to ve dvou rovinách.

První rovina je předvídatelnost a rozvoj. Jde o to, aby majitel nemovitostí, ale i případní obyvatelé širšího centra věděli, co a kde se v centru má v budoucnosti odehrávat. Investice jsou plánovány na desítky let dopředu a je třeba je dělat s vědomím, kam se daná oblast bude ubírat.

Druhá rovina je státní správa a úřady. A zde si dovolím být velmi kritický. Je naprosto samozřejmé, že úředník musí dbát zákona. Ale i zákon má své mantinely. A když do nekonečna úředníci MOaP budou využívat zákonné normy až absurdně tvrdě vůči majitelům nemovitostí, nic nového nevznikne.

Moje společnost, vlastnící domy Ostravica dostává statisícové pokuty (opakovaně odmítnuté po odvolání k nadřízenému orgánu), jsou nám zakazovány jakékoliv snahy oživit Ostravici způsobem, který je v místě a čase rozumný a bezpečný, ale vzdaluje se dnes již zcela vyžilému účelu "módního" domu. Úředník si musí umět představit, že domy mění svůj účel v místě a čase a být tomu rozumně nápomocen. V Ostravici už prostě kožichy a róby nikdo neprodá...

To je naprosté selhání. Nedávno jsem na úřadě slyšel větu, když nám bylo zakázáno v rámci ohlášky odklízet suť, malovat a zajišťovat provizorní elektrická vedení (!!!), že "bez nás byste neměl ani utřít prach"."