KALENDÁŘ AKCÍ

Úterý 12. června, Petschkův palác v Praze 1. Partnerem akce je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Se svými příspěvky vystoupí například Wim van der Stricht (ArcelorMittal Gent), Miroslaw Motyka (předseda Polské ocelářské asociace) a prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. (děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU).