OSTRAVA MÁ SMYSL A VĚŘÍM, ŽE I DOBROU BUDOUCNOST

PŘEČTĚTE SI CO JE NOVÉHO:

Tento článek byl odmítnut ke zveřejnění v časopise Centrum (zpravodaj centrálního ostravského městského obvodu MOaP), pro který jsem jej napsal jako předseda klubu ODS v zastupitelstvu Moravské Ostravy a Přívozu. Stanovisko starostky Bernfeldové: Rozhodnutím redakční rady byl omezen rozsah příspěvků, a to na jeden příspěvek opozičního klubu...

Po mnoha letech jsem byl přítomen odpichu vysoké pece číslo 3... (Nová huť, nyní společnost ArcelorMittal, se totiž v roce 1987 stala na 13 let stala mým zaměstnavatelem). V pondělí 14. května jsme s kolegy z ODS zavítali do největšího hutního podniku v České republice.