OSTRAVA MÁ SMYSL A VĚŘÍM, ŽE I DOBROU BUDOUCNOST

PŘEČTĚTE SI CO JE NOVÉHO:

Po mnoha letech jsem byl přítomen odpichu vysoké pece číslo 3... (Nová huť, nyní společnost ArcelorMittal, se totiž v roce 1987 stala na 13 let stala mým zaměstnavatelem). V pondělí 14. května jsme s kolegy z ODS zavítali do největšího hutního podniku v České republice.

V pátek 11. května jsme spolu se senátorem Zdeňkem Nytrou a jeho asistentem MUDr. Pavlem Čermákem navštívili Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). S novým ředitelem MUDr. Evženem Machytkou (na snímku vpravo) jsme diskutovali o potřebách nemocnice i vztazích s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.